TroubleShootingPage_1600x500 TroubleShootingPage_768x400 

Modem and Sim Concerns

My modem is not turning on
1
Turn on your PLDT Home Wifi Modem. Hintaying maging green ang ilaw ng power indicator na makikita sa harap ng modem.
2
Kung hindi ito naging green, check the AC power adapter at ang pagkaka-plug nito sa modem at power supply.
3
Kung nakailaw ang indicator pero hindi pa rin gumagana ang modem, tumawag sa 171. Ihanda ang inyong PLDT Home Prepaid Wifi number, official receipt/acknowledgement receipt, at warranty card.
I'm unable to access my modem's dashboard
 • Log on to your Home Wifi network. Open any browser at pumunta sa http://192.169.1.1 o www.pldthomewifisetting.net to access your modem’s dashboard.
 • Piliin ang factory reset sa inyong modem kung nagkaroon ng log-in error.
 • Kung nakakaranas pa rin ng problema sa dashboard ng inyong modem, tumawag sa 171. Ihanda ang inyong PLDT Home Prepaid Wifi number, official receipt/acknowledgement receipt, at warranty card.
I'm unable to change my network name and password
 • Log on to your PLDT Home Wifi network. Open any browser at pumunta sa http://192.169.1.1 o www.pldthomewifisetting.net to access your modem’s dashboard
 • Pag log-in, you will be prompted to change your modem dashboard’s password.
 • Pag napalitan na ang password, pumunta sa Settings tab. Click Wifi Settings para mapalitan ang inyong Home Wifi network name at password.
 • Reset your modem kung hindi mapalitan ang network name at password.
 • Kung nakakaranas pa rin ng problema sa pagpapalit ng network name at password, tumawag sa 171. Ihanda ang inyong PLDT Home Prepaid Wifi number, official receipt/acknowledgement receipt, at warranty card.
I have tried accessing my modem's dashboard but I was redirected to the Smart corporate website
 • Log on to your PLDT Home Wifi network to access your balance inquiry dashboard.
 • Open your browser at pumunta sa www.pldthome.com/homewifiload to access your modem’s dashboard
 • Kung hindi pa rin ma-access ang dashboard, close all running programs and clear your browser’s cache.
 • Kung patuloy pa rin ang problema, tumawag sa 171. Ihanda ang inyong PLDT Home Prepaid Wifi number, official receipt/acknowledgement receipt, at warranty card
My SIM cannot be detected
 • Piliin ang factory reset sa inyong modem.
 • Kung nakakaranas pa rin ng problema sa inyong sim, tumawag sa 171. Ihanda ang inyong PLDT Home Prepaid Wifi number, official receipt/acknowledgement receipt, at warranty card.

Service Concerns

There's no signal/I'm experiencing slow connection
1
Gamit ang signal indicators na makikita sa harap ng modem, check the quality of the signal na nasasagap ng inyong modem.
2
Para makakuha ng malakas na signal, ilagay ang modem malapit sa bintana. If the modem is able to get the better signal magiging green o blue ang kulay ng signal indicator.
3
Kung nakakaranas pa rin ng mabagal na connection o pagkawala ng signal, tumawag sa 171. Ihanda lang ang inyong PLDT Home Prepaid Wifi number, official receipt/acknowledgement receipt, at warranty card.

Load Concerns

I did not get the FREE 10 GB

Check your free 10 GB at load balance sa myPLDT Smart app o sa inyong dashboard.

A Kumonek sa PLDT Home Wifi sa bahay. Siguraduhing naka-off ang inyong mobile data.
B Maaaring gamitin ang inyong free 10GB sa loob ng pitong araw to download myPLDT Smart app sa App Store o Google Play
C Open the app and register.
D Automatic na lalabas ang inyong PLDT Home Wifi Prepaid number.
E Ilagay ang inyong details at password.
F Tap “Agree” sa Terms and Conditions.
G View and manage your account.
I have load but I'm unable to surf the internet
1
Check your balance para masigurong pumasok sa inyong PLDT Home Wifi account ang biniling load. Log on to your PLDT Home Wifi network. Open any browser at pumunta sa pldthome.com/homewifiload. .
2
Siguraduhing FamLoad ang napiling load. Ang regular load or any non-FamLoad packages ay hindi pwedeng gamitin for net surfing. You can convert your regular load to FamLoad. Pumunta lang sa pldthome.com/homewifiload.

Any PLDTSales & Service Center nationwide

List of PLDT Stores nationwide >

Any PLDT Smart loading station
(sari-sari stores, etc.)

Thru pasaload from any Smart/TNT number Applies to regular load only.

How to load via Pasaload >

3
Kung verified na ang FamLoad remaining balance at wala pa ring access sa Internet, restart your modem.
4
Kung nakakaranas pa rin ng problema sa inyong FamLoad, tumawag sa 171. Ihanda lang ang inyong PLDT Home Prepaid Wifi number, official receipt/acknowledgement receipt, at warranty card.
I'm unable to load FamLoad 15
 • Ang FamLoad 15 ay add-on lamang sa ibang mas matataas na FamLoad packages na nagsisilbing base load.
 • To avail FamLoad 15, siguraduhing mayroong remaining balance ang inyong base load.